KC ‘s-Hertogenbosch e.o.

KC ’s-Hertogenbosch

Kynologenclub ‘s-Hertogenbosch e.o. is aangesloten bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland.

De vereniging biedt een aantal activiteiten zoals cursussen (Gehoorzaamheidstrainingen, Kind-Hond cursus, Kynologische Kennis (KK1) e.d.), voordrachten, keuringen en ontspanningsbijeenkomsten. Ieder jaar wordt er een clubmatch georganiseerd. Bij het bestuur zijn inlichtingen te verkrijgen over rassen, verenigingen, adressen, reglementen, alsmede over onderwerpen van allerlei aard.

De Kynologenclub ‘s-Hertogenbosch en Omstreken wil het contact tussen liefhebbers van (ras)honden bevorderen en voorlichting geven over het houden en opvoeden van honden.

  • Technische realisatie

  • Responsive webdesign

  • Wordpress CMS

  • Bijzonderheden: agenda, cursusaanbod module met uitgebreide aanmeldmogelijkheden